CO TO TAKIEGO?

Zerwania ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego są najczęstszymi zerwaniami w obrębie stożka rotatorów.

PREZENTACJA KLINICZNA

Objawy związane z zerwaniem ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego najczęściej obejmują: ból zlokalizowany w przednio-bocznej lub górnej części ramienia oraz barku, który może występować w spoczynku, podczas leżenia na chorym boku, a także podczas ruchów unoszenia i opuszczania ramienia. Bardzo często występuje również osłabienie ramienia. Współistniejące ograniczenie ruchów powyżej poziomu barku, najczęściej związane jest z bólem lub brakiem siły w wyniku całkowitego zerwania ścięgna. Do rzadziej występujących objawów należą krepitacje oraz uczucie niestabilności.

ETIOLOGIA

Przyczyny zerwania ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego są wieloczynnikowe i zalicza się do nich wiek i związane z nim zmiany degeneracyjne ścięgna, mikrourazy będące następstwem powtarzanych przez lata czynności ponad poziomem głowy, a także makrourazy w postaci upadku na ramię.

DIAGNOSTYKA

Głównymi testami klinicznymi wykorzystywanymi rozpoznawania zerwań mięśnia nadgrzebieniowego są testy: „empty can”, Hawkins`a, Neer`a. oraz opadającego ramienia. Część z nich wykorzystywana jest również do diagnozowania zespołu ciasnoty podbarkowej, co powoduje, ze mają umiarkowaną wartość kliniczną.

W przypadku niepewnej sytuacji, fizjoterapeuta może posłużyć się badaniem USG, które w doniesieniu do rezonansu magnetycznego, ma ok. 90% czułość i swoistość w rozpoznawaniu zerwań ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego. Może również ujawnić inne patologie naśladujące zerwania, takie jak wapniejące zapalenie ścięgna, zapalenie kaletki podnaramienno-podbarkowej, złamanie guzka większego lub zarostowe zapalenie torebki stawu ramiennego.

Kryteria rozpoznania zerwania ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego w obrazie USG:

  • Bezpośrednie: brak lub hypoechogeniczna przerwa w ciągłości obecności ścięgna m. nadgrzebieniowego
  • Pośrednie: objaw podwójnej warstwy korowej, objaw zapadania się tłuszczu okołokaletkowego, atrofia mięśnia
  • Drugorzędowe: nieregularność warstwy korowej guzka większego, płyn w jamie stawu, płyn w pochewce ścięgna głowy długiej bicepsa

PIŚMIENNICTWO

  1. Cowan JB, Bedi A, Carpenter JE, Robbins CB, Gagnier JJ, Miller BS. Evaluation of American Academy of Orthopaedic Surgeons Appropriate Use Criteria for the management of full-thickness rotator cuff tears. J Shoulder Elbow Surg. 2016;25(7):1100-6.
  2. Hughers PC, Taylor NF, Green RA. Most clinical tests cannot accurately diagnose rotator cuff pathology: a systematic review. Aust J Physiother 2008;54(3):159-70.
  3. Moosikasuwan J, Miller T, Burke B. Rotator Cuff Tears: Clinical, Radiographic, and US Findings. Radiographics. 2005;25(6):1591-607.
godziny otwarcia: pon - pt
10:00 - 20:00
os. Bolesława Śmiałego 36,60-682 Poznań omtcenterpoznan@gmail.com +48 693 878 029 www.omtcenter.pl