Jak leczymy?

Prowadzona przez nas rehabilitacja oparta jest na najnowszych metodach terapeutycznych oraz doniesieniach naukowych.

W trakcie rehabilitacji dążymy do odtworzenie utraconych funkcji lub wytworzenia mechanizmów kompensacyjncyh u Pacjenta, w celu uzyskania samodzielności, powrotu do zdrowia oraz maksymalnego usprawnienia w jak najktórszym czasie

W pracy wykorzystujemy wiedzę i umiejętnosci z różnych dziedzin fizjoterapii.

Terapia manualna to jedną z metod fizjoterapeutycznych stosowaną w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu, w szczególności stawów kończyn górnych i dolnych oraz kręgosłupa. 

Kluczowym elementem terapii jest bardzo dokładne badanie diagnostyczne w celu określenia co jest przyczyną dysfunkcji. Praca z pacjentem poprzedzona jest szczegółową i kompleksową analizą biomechaniczną i funkcjonalną jego stanu, co pozwala na postawienie diagnozy, a następnie na zastosowanie bezpiecznego i skutecznego leczenia.

Leczeniu podlegają elementy bierne oraz czynne narządu ruchu, czyli mięśnie, stawy oraz nerwy obwodowe. W terapii manualnej technikami leczniczymi są masaż, rozciąganie mięśni, mobilizacje i manipulacje stawowe, mobilizacje tkanki nerwowej oraz medyczny trening terapeutyczny.

Efektem końcowym zabiegów jest przywrócenie właściwej biomechaniki stawów oraz przywrócenia prawidłowej fizjologii tkanek miękkich co prowadzi do:

  • zmniejszenia dolegliwości bólowych,
  • zwiększenia zakresu ruchomości,
  • wycofania stanów zapalnych,
  • przywrócenie prawidłowej funkcji narządu ruchu                                         

Terapia manualna to bardzo skuteczna forma rehabilitacji poparta wieloma badaniami naukowymi. Terapie manulaną wykonują wykwalifikowani fizjoterapeuci, którzy ukończyli cały cykl szkoleń zakończony egzaminem. W szkoleniu mogą brać udział osoby posiadające prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Terapeuci OMT Center w swojej pracy wykorzystują system terapii manualnej wg koncepcji Kaltenborn'a i Ejenth'a oraz wg Maitlanda.

Manipulacja powięzi (FM - fascial manipulation) jest metodą terapii manualnej o bardzo dużej skuteczności w zwalczaniu dolegliwości bólowych (a także innych objawów) układu ruchu. Twórcą metody jest włoski fizjoterapeuta Luigi Stecco. 

Metoda polega na manipulacji określonych punktów (cenrów koordynacji i fuzyjnych centrów koordynacji) na ciele pacjenta, które pokrywają się z punktami: akupunkturowym, spustowymi, Cyriaxa oraz Meigne’a. Metoda uwzględnia całościowe podejście do ciała, traktując poszczególne jego segmenty, jako pojedyncze ogniwa łańcucha tkankowego, którego ciągłość zapewnia powięź. Wyboru punktów przeznaczonych do manipulacji dokonuje się według określonych reguł na podstawie weryfikacji ruchowej i palpacyjnej. Niezwykle istotnym elementem gwarantującym skuteczną terapię jest szczegółowy wywiad.

W wyniku powtarzających się przeciążeń statycznych i dynamicznych, urazów, stanów zapalnych itd. dochodzi do tzw. densyfikacji powięzi czyli tzw „sklejenia” tkanki miękkiej w danym miejscu anatomicznym. Terapeuta znając anatomię oraz poszczególne punkty powięziowe jest w stanie szybko i skutecznie zlikwidować „sklejenie”. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej manipulacji bądź mobilizacji danej strefy powięziowej, następuje przywrócenie ruchomości i w konsekwencji zmniejszenie bólu.

W wyniku powtarzających się przeciążeń statycznych i dynamicznych, urazów, stanów zapalnych itd. dochodzi do tzw. densyfikacji powięzi czyli tzw „sklejenia” tkanki miękkiej w danym miejscu anatomicznym. Terapeuta znając anatomię oraz poszczególne punkty powięziowe jest w stanie szybko i skutecznie zlikwidować „sklejenie”. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej manipulacji bądź mobilizacji danej strefy powięziowej, następuje przywrócenie ruchomości i w konsekwencji zmniejszenie bólu.

Terapeuci OMT Center w swojej pracy z układem mięśniowo-powięziowym, oprócz manipulacji powięzi, stosują również fibrolizę mięśniowo-powieziową (haczykowanie), FDM (fascial distortion model) oraz plastrowanie dynamiczne.

Badanie USG nierzadko ułatwia postawienie trafnej diagnozy oraz, co jest również ważne, wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do terapii.

Może się okazać, że pacjent zamiast pomocy fizjoterapeutycznej wymaga pilnego przekierowania do specjalistycznej opieki medycznej.

Ultrasonografia pozwala na dynamiczną ocenę różnych tkanek zarówno w spoczynku, jak i podczas ruchu.

Kolejnym, ważnym zastosowaniem ultrasonografu w fizjoterapii jest tzw, sonofeedback. Oznacza to śledzenie postępów terapeutycznych pod kontrolą ultrasonografu, a także poprawę efektywności procesu terapeutycznego wykorzystując diagnostyczne możliwości USG.

Nieocenioną zaletą tego badania jest nieinwazyjny charakter oraz brak negatywnego oddziaływania na ciało pacjenta. Dzięki temu badanie to jest szczególnie wartościowe w fizjoterapii, ponieważ może być wykorzystywane tak często, jak jest to tylko konieczne.

Gabinet dysponuje sprzętem stworzonym z myślą o fizjoterapii. Honda HS-2100 z głowicą liniową 40 mm o częstotliwości 6,0-11,0 MHz umożliwia kompleksowe badanie narządu ruchu z bardzo dużą dokładnością.

godziny otwarcia: pon - pt
10:00 - 20:00
os. Bolesława Śmiałego 36,60-682 Poznań omtcenterpoznan@gmail.com +48 693 878 029 www.omtcenter.pl