OPIS KURSU

Ultrasonograficzne Obrazowanie Rehabilitacyjne – USOR (ang. Rehabilitative Ultrasound Imaging – RUSI) jest sposobem wykorzystywania diagnostyki USG przez fizjoterapeutów do oceny czynności mięśni oraz innych tkanek miękkich podczas badań diagnostycznych i ćwiczeń terapeutycznych

USOR pomaga w obiektywny sposób ocenić rozmiar oraz czynność mięśni stabilizujących układ mięśniowo-powięziowo-szkieletowy kompleksu lędźwiowo-miedniczego, a także weryfikować zmiany zachodzące w tych parametrach pod wpływem procesu terapii.

Uzyskane na kursie umiejętności są idealną formą wzbogacenia i standaryzacji diagnostyki medycznej i funkcjonalnej w celu zwiększenia skuteczności leczenia i terapii.

DLA KOGO JEST KURS?

Kurs jest skierowany do pracowników służby zdrowia w tym: lekarzy, osteopatów, terapeutów manualnych oraz fizjoterapeutów, którzy w na co dzień zajmują się leczeniem i terapią bólów lędźwiowo-krzyżowych oraz dysfunkcji uroginekologicznych.

SKRÓCONY PROGRAM KURSU

- historia i rozwój USOR na świecie i w Polsce,  zastosowanie USOR w praktyce fizjoterapeutycznej, elementarne różnice pomiędzy USOR a obrazowaniem medycznym oraz zakres kompetencji fizjoterapeutów podstawy fizyczne ultradźwięków i  USG, zasady bezpieczeństwa

- praca z ultrasonografem, charakterystyka najważniejszych funkcji urządzenia

- anatomia, fizjologia, patofizjologia przedniej, tylnej i bocznej ściany brzucha oraz dna miednicy

- sonoanatomia przedniej bocznej i tylnej ściany brzucha oraz dna miednicy

 NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

- zrozumienie różnic między medycznym i rehabilitacyjnym obrazowaniem ultrasonograficznym

- zrozumienie walorów Ultrasonograficznego Obrazowania Rehabilitacyjnego dla praktyki klinicznej

- zrozumienie podstawowych zasady fizyki leżących u podstaw obrazowania ultrasonograficznego

- poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i potencjalnych mechanizmów szkodliwego oddziaływania fal ultradźwiękowych wskutek stosowania Ultrasonograficznego Obrazowania Rehabilitacyjnego w praktyce fizjoterapeutycznej

- poznanie części składowych i opanowanie podstawowej obsługi aparatu ultrasonograficznego

- umiejętność generowania, odczytywania i interpretacji obrazów ultrasonograficznych podstawy pęcherza moczowego, mięśnia wypieracza pęcherza moczowego, mięśni dna miednicy, mięśnia poprzecznego brzucha, mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha, mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha, mięśnia prostego brzucha, mięśnia wielodzielnego, w stanie spoczynku i skurczu

- umiejętność obrazowania ultrasonograficznego kresy białej w celu dokonania pomiarów stopnia rozdzielenia blaszek mięśnia prostego brzucha

- umiejętność szacowania objętości moczu w pęcherzu moczowym

- zastosowanie Ultrasonograficznego Obrazowania Rehabilitacyjnego w procesie ewaluacji i planowania usprawniania pacjentów z bólem lędźwiowo-miedniczym.

PROWADZĄCY KURS

- dr Marcin Grześkowiak, PT OMPT

- dr hab. Dawid Łochyński, PT

CENA KURSU

- 1600 zł

CZAS TRWANIA KURSU

- 2 dni (2 dni = 16 godzin lekcyjnych, 1 godzina lekcyjna = 45 minut)

TERMINY KURSU

godziny otwarcia: pon - pt
10:00 - 20:00
os. Bolesława Śmiałego 36,60-682 Poznań omtcenterpoznan@gmail.com +48 693 878 029 www.omtcenter.pl